Monthly Archives: August 2010

Amser Bant! — Time Off!

[cy] Drat! Mae’n ddiwedd ar fy ngwyliau. Di wythnos byth yn teimlo fel diogon tuag at y diwedd, pan fod cysgod y gwaith ar y gorwel. I rai ohonoch sy’n dilyn fy ffrwd Trydar (@bryns), dwi’n siŵr eich bod chi’n … Continue reading

Posted in personal, update | 2 Comments