Amser Bant! — Time Off!

[cy]

Drat! Mae’n ddiwedd ar fy ngwyliau. Di wythnos byth yn teimlo fel diogon tuag at y diwedd, pan fod cysgod y gwaith ar y gorwel. I rai ohonoch sy’n dilyn fy ffrwd Trydar (@bryns), dwi’n siŵr eich bod chi’n gwybod rhan helaeth o’r stori yn barod, ond i’r rhai ohonoch sydd ddim, dyma’r stori…

Dathlu Priodas Andy

Mi ddaru fi derbyn gwahoddiad ffrind i mi i fod yn ei “ddyn gorau” yn ei briodas sawl mis yn ôl, a nawr mae’n agosáu tuag at y briodas. Fel y traddodiad wrth gwrs, roedd rhaid cael parti i ddathlu diwedd ei oes fel dyn sengl. Gan fod ni di cyfarfod wrth astudio draw ym Mhrifysgol Aberystwyth, roedd rhaid mynd yn ôl ‘na am y parti.

Os eich bod chi ddim yn hollol gyfarwydd ag Aberystwyth, does *fawr* ddim yno i’w gwneud ond yfed (hyd yn oed yn ystod y tymor…). Serch ‘ny, ddaru’r priodfab mynnu ein bod ni’n mynd yno ac yn chwarae paintball. Does fawr ddim gallai ddweud am chwarae paintball, mae’n brifo pan fod y belen yn eich taro, ac mae’n gallu gadael cleisiau mawr. Gefais i fawr ddim o gleisiau drwg, ond ddaru un neu ddau cael ei tharo mewn lle reit… erm… “poenus”.

Gan fod y briodas nawr yn agosáu, bydd rhaid i mi ddarfod yr araith ar gyfer y parti, a gwneud yn siŵr bod oeliaf un jôc (da neu ddrwg, dwi ddim yn poeni nawr)

Eisteddfod

Bu amser hefyd yn ystod y gwyliau i fi fynd lawr i Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd. Dwi byth yn hollol sicr beth yw’r ffordd orau i ymdrin â’r ‘steddfod. Yw hi’n well gwario’r holl amser yn y brifwyl? Ta mynychu rhai diwrnodiau a dianc i weld yr ardal gyfagos? Blwyddyn ddiwethaf yn Eisteddfod y Bala, ddaru mi gwario’r holl amser ar y maes ag yn y gigs, y flwyddyn hon ddaru mi ond gwario dau ddiwrnod yno. Un peth sy’n sicr, mae aros bell o’r maes yn meddwl bod hi ddim yn bosib cael aros ar gyfer i gigs yn y nos..

Ar y maes! On the Maes!

Beth bynnag, roedd cyfle dianc am Dŷ Ddewi, ac amser cael gweld ychydig mwy o’r wlad. Newid braf o’r holl gwestai, maes awyrennau a’r traffyrdd, a chael fymryn bach o ddistawrwydd wrth edrych allan i’r môr.

St David's (Aug 10) P003

Bydd yr wythnos neu ddau nesaf yn brysur ar y diawl, gyda phythefnos lan yn Leeds, 3-4 diwrnod lawr yn Southampton, ac efallai noson neu ddau adref! (os dwi’n bihafio…).

Hwyl am y tro!

[/cy]
[en]

Bugger. It’s coming now to the end of my holidays. A week never feels like enough towards the end, when the prospect of work looms on the horizon. To those who follow my Twitter stream (@bryns), you’ll know most of this already, but for those who don’t, here’s a recap…

Andy’s Stag Weekend

Some months ago, I said “yes” to a friend’s invitation to be his best man, and the wedding is edging closer and closer. In accordance with the prophesy, the best man has to organise the stag night. For a whole list of reasons I won’t go into, the venue for the weekend was Aberystwyth (where most of us had met at Undergrads).

I don’t know how many of you have been there (I imagine that most people who read this are either painfully aware of the place, or have heard me blether on about it in the past), but there is *very* little do to in Aberystwyth other than drink (even during term time). In any case, the groom insisted on Aberystwyth, and that we play paintball. Paintballing is quite a lot of fun, but it does hurt when you’re hit (even at long range). I can’t say I suffered any significant injuries, but one amongst us did suffer a direct impact to a… well, “tender” location…

It was an enjoyable weekend, and now the wedding is fast approaching. I shall have to finish my speech, and make sure there’s at least one joke in it (at this point, I’d be willing to settle for a bad joke).

Eisteddfod

The holidays also brought a chance to attend the National Eisteddfod in Blaenau Gwent. I’ve not yet happened upon the perfect Eisteddfod formula. One school of thought suggests attending everything for the full week, whilst others go for a few days and tour the area for the rest of the time. During last year’s Eisteddfod in Bala, I spent the entire time on the Maes, or at Gigs. This year, I opted for a few days on the Maes, along with day trips to other locations. One definite conclusion I’ve reached is that it pays to stay closer to the Maes, as you miss the evening gigs by staying so far away.

Ar y maes! On the Maes!

In any case, we had an opportunity to escape to St David’s, and enjoy a chance to see a bit more of the country. A pleasant change from all the hotels, airports and motorways, and a chance to enjoy a moment or two of absolute silence whilst staring out to sea.

St David's (Aug 10) P003

It’s flat out for the next few weeks, with two weeks in Leeds (oh the glamour!), 3-4 days down in Southampton, and maybe a night or two at home! (Only if I behave…).

Bye for now.

[/en]

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in personal, update. Bookmark the permalink.

2 Responses to Amser Bant! — Time Off!

  1. Dan Q says:

    Thanks for the update! I’m sure your best man’s speech will be awesome, even if *all* the jokes in it are bad ones!

  2. Carl Morris says:

    Gyda’r fformiwla Eisteddfod, mae’n dibynnu. Llynedd yn Y Bala, roedd e’n bosib cerdded i bob man – y maes a chanol y dre!

    Beth wnest ti ar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s