Symud ‘mlaen || Moving On

[cy]Dwi di ddarllen blogiau gan bobl oedd arfer byw yn Aberystwyth yn ddiweddar sy’n edrych nôl ar yr amseroedd da tra bod nhw’n byw yno. Gan fy mod i’n straffaglu cael digon i ysgrifennu amdano ar hwn, ddaru fi feddwl, pam lai?

Bu mi symud i Aberystwyth nol yn fis medi 2001, ac aros yno tan Basg 2007. 5 blwyddyn a 7 mis. Yn edrych yn ôl, dwi’n eithaf sicr mai’r 7 mis diwethaf na oedd yr amser mwyaf cas i mi gael erioed yn fy mywyd. Gweithio dwy swydd i’r brif ysgol (un fel Warden, a’r llall yn yr adran technoleg gwybodaeth). Doedd fawr ddim o amser rhydd gen i, a’r fymryn bach oedd gen i, gwnes i fawr ddim o fydd gyda fe. Felly, yn y diwedd, roedd hi’n reit haws i mi adael.

Wedi dweud ‘ny, doedd yr amser yno ddim yn hollol wael. Dwi wedi gwneud ffrindiau ardderchog yna, ac mae rhai ohonynt yn agosach i mi na rhai aelodau o’n nheulu (di hynna’ peth gwael i’w ddweud?).

Dwi ddim yn methu Aberystwyth. Dim o gwbl. Roedd y siopau yn wael, a do ni ddim yn hoff iawn o’r myfyrwyr yn y diwedd. Dwi’n methu’r bobl, a’r peth gwych nawr yw bod y perthnasau ‘na yn ymestyn mewn i’r byd “go-iawn”, a dwi’n cael chwarae rhan mewn rhywbeth sy’n ymestyn ymhellach na’r tamaid bach na o dir ar arfordir gorllewinol Cymru.

Yn wir, mae rhan gorau Aberystwyth gyda fi o hyd, a dyna pam dwi ddim yn methu’r lle.
[/cy]
[en]
I’ve read a few ex-aberite posts lately about departing Aberystwyth and looking back on all the fun times. I thought, yeah… why not chip in?

So I first moved to Aberystwyth in September of 2001, and was there until Easter of 2007. 5 years and 7 months. Looking back on it, I’m relatively certain that the last 7 of those months were the most miserable I’ve ever been. I was working two jobs for the University (as a Warden in one of the halls and in the IT department’s Operations Team). I had very little free time, and what little there was seemed to be spent doing nothing of any real value. So in the end, it was quite easy for me to leave.

That’s not to say that Aberystwyth wasn’t good. In many respects, the friendships I’ve developed there are exceptional. A group of people who I consider in some cases to be closer than family (is that a terrible thing to say?).

I don’t miss living in Aberystwyth. Not even slightly. The shops were naff, and I wasn’t overly keen on the students by the time I left. I miss the people, and the great thing now is that those friendships have been extended into the “real” world, and I get to play a part in something that extends beyond that small bit of life clinging to the west coast of Wales.

Ultimately, the best bit of Aberystwyth is always with me, which is why I don’t miss it.
[/en]

B

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in comment, observations, personal. Bookmark the permalink.

4 Responses to Symud ‘mlaen || Moving On

  1. Pingback: Nostalgia And The Aber Effect, According To Other People « Scatmania

  2. Carl Morris says:

    Cofnod da, dw i newydd sylw fod ti’n sgwennu pob cofnod dwywaith yn dwy iaith. Sut mae blogio dwyieithog go iawn? Baswn i’n hapus i ddarllen blog am y profiad, e.e. wyt ti’n fwy siŵr am y canlyniadau achos ti di traddodi i ddwy iaith?

  3. Carl Morris says:

    Sori dw i’n golygu “i ddarllen cofnod blog” nid “blog”.

  4. Pingback: Popping The Bubble | ceriselle.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s