Monthly Archives: November 2010

Priodasau || Weddings

[cy]O diar, ddaru’r penwythnos diwethaf dod a diwedd i’r rhestr hir o ffrindiau sy’n priodi eleni. Dwi i weld yn ganol yr amser ‘na o’m mywyd lle mae’n ffrindiau i gyd yn priodi, ac mae pawb wedi dewis y flwyddyn … Continue reading

Posted in update | 1 Comment

Gregynog

[cy] O’r diwedd, dyma ni… rhyw benwythnos neu ddwy yn ôl, ddaru mi fynd lawr i Neuadd Gregynog ger bron Y Drenewydd i roi help llaw i benwythnos cyfweliadau “blwyddyn mewn diwydiant” Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth. I rai ohonoch sydd … Continue reading

Posted in comment, observations, update | 2 Comments