Priodasau || Weddings

[cy]O diar, ddaru’r penwythnos diwethaf dod a diwedd i’r rhestr hir o ffrindiau sy’n priodi eleni. Dwi i weld yn ganol yr amser ‘na o’m mywyd lle mae’n ffrindiau i gyd yn priodi, ac mae pawb wedi dewis y flwyddyn ‘ma i weld. Rhif 6 oedd y briodas ddiwethaf, a fi wedi gallu mynd i 4 ohonynt. Unwaith eto, mae’n rhaid i mi ddweud llongyfarchiadau wrthynt, a dymuno bywyd hir a hapus gyda’i gilydd.

Does fawr ddim siawns o seibiant flwyddyn nesaf chwaith, mae ‘na tri arall yn y dyddiadur yn barod. diar mi…[/cy]

[en]This weekend saw the latest in the long line of friends who’ve tied the knot this year. I seem to be at that stage in life where everyone is getting married, and they all seem to have picked this year. A list I knocked up has this year’s count at 6 weddings. Only four of which I was able to attend. Still, congratulations to all the happy couples from this year, and may they have a long and happy life together.

Next year will see no let up in wedding based activities, with at least another 3 scheduled so far… Ho hum…[/en]

B

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in update. Bookmark the permalink.

One Response to Priodasau || Weddings

  1. Pingback: The Wedding – Feedback « Scatmania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s