Eira Mawr || Lots of Snow

[cy]Dwi draw unwaith eto mewn rhyw gornel diarth o’r wlad gyda’r gwaith. Ar ôl ychydig o ddyddiau, mae’n edrych fel bod y gwaethaf o’r eira wedi bod (am nawr) ac mae ‘na obaith i mi allu dianc am adref.
[/cy]
[en]Once again, work has me over in a distant corner of the UK. Now, after a few days, it seems like the worst of the snow has passed (for now), and there’s a chance I can escape home.[/en]
Nottingham Snow Scene

[cy]
Dwi’n cael siawns flwyddyn ‘ma i ddianc y tywydd garw a gwario diwedd y flwyddyn ‘ma (a dechrau’r un nesaf) ar long yn Dubai. Tan ‘ny, fydd rhaid i mi oroesi’r eira, tagfeydd ar y traffyrdd ac aelodau staff gwestai sydd yn rhy barod i roi help llaw.

Yn ôl Google, mae hi’n 28°C yn Dubai
[/cy]
[en]I’ve got a nice holiday booked this year, spending the end of this year (and the very start of next year) on a cruise ship in Dubai. Until then, I shall continue to put up with travel-disrupting snow, blocked up roads and overly keen hotel staff.

Apparently, it’s 28°C in Dubai…
[/en]

B

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in General, personal, update, work. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s