Monthly Archives: January 2011

O bydded i’r Hacio barhau…

[cy] Oce, iawn… ‘joc’ wael yn y teitl…[/cy] [cy] Eto eleni, fu cynhadledd Hacio’r Iaith draw yn Aberystwyth. O gwmpas 40 o bobl gyda diddordeb mewn technoleg, y we gymdeithasol a dyfodol digidol yr iaith, i gyd wedi ymgynnull mewn … Continue reading

Posted in Flickr, fun, haciaith, personal, photography, tech, update, web | 1 Comment

Late shopping

Late shopping, originally uploaded by Bryn_S.

Posted in Flickr | Leave a comment

The Llandudno Job

The Llandudno Job, originally uploaded by Bryn_S. Grabbed a photo of a red, white and blue mini… You know, like in the Italian Job…

Posted in Flickr | Leave a comment

Old Dee Bridge

Old Dee Bridge (2), originally uploaded by Bryn_S. [cy]Draw tuag at Handbridge o waliau Caer[/cy] [en]Over towards Handbridge from the walls of Chester[/en]

Posted in Flickr | Leave a comment

Diddordebau Newydd || New Hobbies

[cy]Ddaru mi buddsoddi’n ddiweddar mewn rhywbeth dwi di fod eisiau ers peth amser:[/cy] [en]I recently picked up something I’ve been after for quite some time:[/en] [cy]Ie, camera SLR digidol Canon EOS500D.[/cy] [en]A Canon EOS500D digital SLR camera.[/en] [cy]Ers amser maith, … Continue reading

Posted in fun, personal, photography, update | 2 Comments

Hacio’r Iaith || Hacking the Language

[cy]Reit! Mae’r amser yn prysur agosáu tuag at y ail gyfarfod blynyddol ‘barcamp’ Iaith Gymraeg “Hacio’r Iaith” yn Aberystwyth. Yn ogystal â llawer o gyfarfodydd bach a fu yn ystod y flwyddyn, cyfarfod Aberystwyth fydd un o’r cyfarfodydd fwyaf o … Continue reading

Posted in fun, haciaith, personal, tech, web | 2 Comments

Wythnos arall || Another week

[cy]Wel, da ni nawr bron wythnos mewn i 2011, ac mae popeth i weld yn mynd yn iawn. Mi ges i amser braf yn teithio o gwmpas y UAE dros y Nadolig. Dwi’n meddwl bod Dubai a phallu yn lle … Continue reading

Posted in observations, personal, update | Leave a comment