Wythnos arall || Another week

[cy]Wel, da ni nawr bron wythnos mewn i 2011, ac mae popeth i weld yn mynd yn iawn. Mi ges i amser braf yn teithio o gwmpas y UAE dros y Nadolig. Dwi’n meddwl bod Dubai a phallu yn lle od ar y diawl, fel tasai Disney wedi creu gwlad ei hunain. Popeth yn berffaith, ac wedi ei wneud ar raddfa wyrion.

“Hei, beth allwn i wneud gyda’r holl arian? Www! Gwn i, gwnâi adeiladu ynysoedd yn y môr yr un siâp a’r byd!”

Beth bynnag… fyddai’n rhoi lluniau lan ar Flickr cyn bo hir (ar ôl i mi gael siawns i dynnu’r rhai gwael mas…).

Nol nawr i’r byd go iawn, mae’r ail ‘Hacio’r Iaith‘ yn dod lan tuag at ddiwedd y mis (29ain Ionawr). Fydd sesiynau diddorol, trin a thrafod, cyri, cwrw a siawns gwylio recordiad fyw o’r podlediad Haciaith. Os bod gennych chi ddiddordeb dod i ‘Hacio’r Iaith’, dyma linc i’r dudalen Lanyrd.

Bant a ni felly… [/cy]

[en]So, we’re almost a week into 2011, and everything still seems to be ticking over. I had a rather lovely time touring the Emirates on a cruise ship over the Christmas/New Year break. Dubai and Abu Dhabi rather strike me as being what a Disney country would look like. Everything looks perfect and done on a ludicrous scale.

“We have all this money… what should we do with it? I know, let’s build islands in the sea in the shape of the World!”

In anycase, I’ll be uploading the photos to Flickr in due course (once I’ve had a chance to remove all the rubbish ones).

Back though in reality, there’s the 2nd ‘Hacio’r Iaith‘ Barcamp conference at the end of this month (29th January). There’ll be interesting sessions, much discussion, curry, and a live recording of the Haciaith Podcast to watch. If you’re interested in attending ‘Hacio’r Iaith’, follow the link to the Lanyrd page.

Right, crack on…[/en]

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in observations, personal, update. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s