Hacio’r Iaith || Hacking the Language

[cy]Reit! Mae’r amser yn prysur agosáu tuag at y ail gyfarfod blynyddol ‘barcamp’ Iaith Gymraeg “Hacio’r Iaith” yn Aberystwyth. Yn ogystal â llawer o gyfarfodydd bach a fu yn ystod y flwyddyn, cyfarfod Aberystwyth fydd un o’r cyfarfodydd fwyaf o bobl sydd â diddordeb mewn technoleg a’r we yn y Gymraeg. Roedd cyfarfod flwyddyn ddiwethaf yn grêt, siawns arbennig i gyfarfod pobl sy’n gwneud pethau gwych gyda thechnoleg (gan gynnwys y prosiect Seibrcofis a Gruffydd Prys wedi cyfieithu Civ 4 i’r Gymraeg).

Mewn newid bach i’r drefn arferol mewn barcamp, mae un neu ddau o’r sesiynau wedi ei drefnu o flaen llaw. Fydd criw’r Haclediad (Sioned, Iestyn a Fi) yn recordio rhifyn arbennig o’n podlediad yn fyw o flaen cynulleidfa. Bydd hi’n wych i gyfarfod lan hefo ffrindiau unwaith eto, a chyfarfod fwy o bobl newydd. Er fydd y digwyddiad yn digwydd yn y Gymraeg, da ni hefyd yn ceisio trefnu fod cyfleusterau cyfieithu ar gael.

Y peth i’w gofio am y fformat Barcamp yw bod chi’n cael allan o’r peth beth da chi’n fodlon rhoi mewn. Dwi wedi gweld sesiynau gwych mewn rhai lle ddaru rywun dangos i ffwrdd y gwaith ddaru nhw wneud gyda Arduino, ac wedyn ddaru rywun arall cynnal sesiwn yn cyflwyno pobl i’r BSL.

Felly, os da chi o gwmpas Aberystwyth ar y 29ain o fis Ionawr, a bod chi hefo diddordeb yn y We, technoleg, gwefannau cymdeithasol neu jest eisiau cyri a thrafod, dewch draw. Cofrestrwch trwy’r tudalen Lanyrd Haciaith 2011, neu ar waelod Wiki Hacio’r Iaith 2011. Os bod chi eisiau cynnal sesiwn yn ystod Hacio’r Iaith (does ddim rhaid iddo fod yn sioe a ffair fawr), allwch chi roi’r manylion lawr ar y tudalen wiki, ar y tudalen Lanyrd neu troi lan a gwneud y peth ar y diwrnod.

Gweld chi ‘na![/cy]

[en]So, preperations are well underway for the 2nd annual Welsh language barcamp “Hacio’r Iaith” in Aberystwyth. Together with multiple smaller barcamps held througought Wales last year, the Aberystwyth meeting represents one of the largest gatherings of Welsh-language tech enthusiasts. Last year’s meeting was really amazing, meeting people who’re doing really cool stuff with technology all over Wales (from the fabulous Seibercofis project – taking old hardware, sticking Linux on it and donating it to families without computers, through to the amazing work done by Gruffydd Prys, translating Civ 4 into Welsh).

In a slight change to the usual Barcamp format, a few fixed sessions have been sheduled. The Haclediad crew (Sioned, Iestyn and Myself) will throw caution to the wind and record the 5th episode of our podcast infront of an actual audience. I’m looking forward for a chance to meet up with friends again, and hopefully meet a few new people. Whilst the event will be primarily in Welsh, we’re going to try to make available a simultaineous translation facility so that anyone and everyone can take part.

The thing about the Barcamp format is, it’s all about the interaction, and the more you take part, the better it is. I’ve seen sessions done at these events where someone showed off the cool tech they’d built with an Arduino board, which was followed by someone giving a 30 minute primer on British Sign Language.

So if you’re in or near Aberystywth on the 29th of January, and have an interest in the Web, social media, technology or just want a curry and a chin-wag, then come along. Register your interest on the Haciaith 2011 Lanyrd page, or at the bottom of the Hacio’r Iaith 2011 Wiki page. If you want to give a presentation (it doesn’t have to be a 30 minute powerpoint presentaiton), you can sign up on the Wiki page, on the Lanyrd page, or just turn up and sign up on the day.

See you there![/en]

B

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in fun, haciaith, personal, tech, web. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hacio’r Iaith || Hacking the Language

  1. Liz Hague says:

    I was going to invite you out on the 29th but it looks like you have plans already afoot.

    Oh well.

    xxx

  2. Jim says:

    Need somewhere to crash?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s