O bydded i’r Hacio barhau…

[cy]
Oce, iawn… ‘joc’ wael yn y teitl…[/cy]

[cy]
Eto eleni, fu cynhadledd Hacio’r Iaith draw yn Aberystwyth. O gwmpas 40 o bobl gyda diddordeb mewn technoleg, y we gymdeithasol a dyfodol digidol yr iaith, i gyd wedi ymgynnull mewn un lle i drin a thrafod.
[/cy]
[en]
Once again this year, Aberystwyth played host to the Hacio’r Iaith confrence. 40 or so people interested on technology, social media and the future of the language on the web, all gathered in once place for a day of lively discussion.
[/en]

Hacio'r Iaith

[cy]
Bu trafodaeth ddiddorol am gywain data, cyfieithu safonol, blogio dwyieithog, hybu gwaith Gwilym Deudraeth a mwy. Bu criw’r Haclediad wrthi, gyda chynulleidfa yno i wylio recordio rhifyn #5. Ges i hwyl yn cyflwyno sesiwn ar blogio’n ddwyieithog (y tro gyntaf i mi wneud cyflwyniad o’r fath mewn Barcamp). Dwi’n meddwl aeth pethau’n oce, a does gen i fawr ddim gof o faglu dros fy hun. I ddweud y gwir, ges i hwyl yn ceisio cyd-lynu sgwrs diddorol os fod hi’n werth creu cynnwys dwyieithog neu unieithog.
[/cy]
[en]
There were some exceptionally interesting sessions on handling data, standardised translations, bilingual blogging and promoting the work of Gwilym Deudraeth. The Haclediad mob had a good time recording episode #5 infront of a live audience. I especially had fun presenting a session on bilingual blogging (the first time I’d done so infront of a barcamp audience). I think it went well, and I don’t have a particular memory of falling over myself. To be honest. it was really fun to lead a discussion on the merits of monolingual verus bilingual content.
[/en]

Brec | Taking a Break

[cy]
Dwi’n wastad mwynhau cael y cyfle i gwrdd â phobl sy’n gweithio ar y we, ac mae’n rhoi cyfle i gymharu nodiadau, cael syniadau am brosiectau newydd, ac wrth gwrs yn esgus am gael peint neu ddau.
[/cy]
[en]
I always enjoy getting together with web people, it always gives a great chance to compare notes and gather ideas for the next project, and it’s always a decent excuse for a beer or two.
[/en]

Hacio'r Iaith

[cy]
Mae rhagor o’r lluniau lan ar Flickr (Hacio’r Iaith – Mewn Lluniau), a bydd rhagor o bobl yn gadael sylwadau ar dudalen Hacio’r Iaith (Haciaith.com). Os eich bod chi wedi gwneud sgwrs yn ystod Hacio’r Iaith, fyswch chi plîs yn rhoi’r sleidiau ag ati ar dudalen Lanyrd Hacio’r Iaith?
[/cy]
[en]
I’ve got a few more pictures on Flickr (Hacio’r Iaith – In Pictures), and we’ll be compiling all the coverage on the Hacio’r Iaith website. I also ask that if you gave a talk, could you please put your slides up on the Hacio’r Iaith lanyrd page?
[/en]

South Beach

[cy]
Ges i gyfle hefyd tra bod fi lawr yn Aberystwyth i dynnu rhywfaint o luniau o gwmpas y dref, a diolch i Rory am ddioddef hefo fi’n gofyn “ti’n meddwl fod hwn yn iawn?”, neu “beth os fyswn i’n trio gwneud hyn? Na? dammo…”
[/cy]
[en]
I also had a chance to wander around Aberystwyth with the camera, and I’m very grateful to Rory for putting up with me asking “Do you think this is okay?” endlessly, or “do you think this’ll work? Damn…”
[/en]

[cy]Ymlaen a ni ta![/cy]
[en]Back to it![/en]

[cy]Diweddaru – 1/2/11:
Wedi anghofio rhoi linc i’r lluniau o gwmpas Aberystwyth: Aberystwyth (Flickr)
[/cy]

[en]Update – 1/2/11:
Forgot to post a link to the pictures I took around Aberystwyth: Aberystwyth (Flickr)
[/en]

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in Flickr, fun, haciaith, personal, photography, tech, update, web. Bookmark the permalink.

One Response to O bydded i’r Hacio barhau…

  1. Llef says:

    Nodyn i ddeud bod hi di bod yn benwythnos wych, diolch am flogio, ac edrych mlaen am yr un nesa / Hacio’r iaiths Bach!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s