Mor haws a ‘ny? | As easy as that?

[cy]Mi ges i’n gwylltio yn gynharach ar ôl gweld neges ar drydar yn cwyno bod rhai o aelodau ‘Cymraeg’ twitter ddim yn rhoi negeseuon lan yn y Gymraeg.

Ddaru mi ateb trwy ddweud bod oherwydd fy mod i gen i bobl sy’n dilyn fi sydd ddim yn medru siarad na darllen Cymraeg, fy mod i wedi dewis ysgrifennu negeseuon trydar yn Saesneg.

Daeth ateb arall yn ôl yn dweud bysa newid y proffil i fod yn ddwyieithog yn dechrau da..

Beth?

Fysa’n proffil yn ‘dechrau da’?

Yn ôl y sôn, mae newid fy mhroffil twitter i fod yn ddwyieithog yn mynd i fod yn ‘dechrau’ ar helpu gyda pharhad yr iaith…

Mae’n ymddangos bod cadw blog mewn dwy iaith, recordio podlediad, rhoi help gyda cyfieithu meddalwedd yn y gorffennol, ysgrifennu tameidiau newyddion technolegol, helpu hybu a chydlynu cynhadledd hybu technoleg Cymraeg ddim yn mynd i helpu gyda pharhad yr iaith… bydd newid y proffil yn ‘dechrau’.

Ymateb fi… i’r diawl a ti.

Diweddaru – 23:53
Mae’r boi ges i ffrae hefo wedi ymddiheuro, ac felly dwi’n credu fod y mater wedi ei setlo. Diolch iddo unwaith eto.[/cy]

[en]I got really pissed off after spotting a Twitter post that complained that some members of the ‘Welsh’ twitter community weren’t tweeting in Welsh.

After suggesting that since I had followers all over the place, some that could and others that couldn’t speak welsh, I’d opted to do it in English. The reply came that having my bio in Welsh would be a ‘Start’.

I’m sorry… what?

My bio would be a ‘start’?

Apparently, having a twitter bio in two languages is a ‘start’ on helping to sustain the language..

So apparently, maintaining a blog in two languages, podcasting, helped out with translating software, writing tech news and op-eds, helping to promote to a conference to promote the use of technology in Welsh is not going to help ‘sustaining the language’… changing my twitter bio is a ‘start on it though.

My response… F**k you.

Update – 23:53
The person responsible for those remarks has since emailed me to apologise. So I consider the matter closed. Thanks to him once again[/en]

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in observations, personal, rant. Bookmark the permalink.

5 Responses to Mor haws a ‘ny? | As easy as that?

 1. Gareth Jones says:

  I think you do more than enough to help promote and sustain the Welsh language online.

  You were a regular contributor to the Metastwnsh website, a founding member of the Metastwnsh Podcast (in the Welsh language), and can currently be heard on the Haclediad Podcast (also in the Welsh language).

  Having seen and read the tweet you mention, it was interesting to note that the original complainant himself didn’t have a bi-lingual bio.

 2. Aled Wyn says:

  Dwi’n credu mai tokenism byddai trydar yn ddwyieithog os nad oes digon o siaradwyr Cymraeg yn dy ddilyn – a hefy mae’n dibynnu ar y pwnc ti’n trydar amdano am wn i.

 3. Rhodri ap Dyfrig says:

  Hei Bryn

  Paid poeni mêt. Ma pawb yn gwybod be di dy gyfraniad. Ma dewis iaith dy drydar yn Twitter yn beth annodd. Dwi dal yn stryglo gyda pryd i drydar yn Gymraeg a phryd i drydar yn Saesneg (a phryd mewn unrhyw iaith arall a dod i hynny!). Does dim fformiwla hud.

  Paid digalonni, a phaid rhoi fyny ar dy weithgarwch Cymraeg oherwydd hyn. Ma pob darn yn cyfri. “Carreg fach mewn wal barhaus” fel ma Gruff Rhys di canu, rhywle.

 4. Jon says:

  Your tweets are boring in any language!

  Love,

  –Jon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s