Monthly Archives: March 2011

Achub S4C | Saving S4C

[cy]Mae’n ymddangos bod S4C yn debygol o ddioddef cryn dipyn oherwydd y drafferth ariannol sy’n wynebu’r wlad. Mae’r llywodraeth yn cynllunio i drosglwyddo cyfrifoldeb am S4C i’r BBC, ac yn ôl rhai dwi’n siarad hefo, does gan dîm rheoli S4C … Continue reading

Posted in comment, observations, personal, rant, tech, tv | 8 Comments

Reflections on Hebden Bridge

Reflections on Hebden Bridge, originally uploaded by Bryn_S.

Posted in Flickr | Leave a comment

Flowers

Flowers, originally uploaded by Bryn_S.

Posted in Flickr | Leave a comment

Blackstone Edge Reservoir

Blackstone Edge Reservoir, originally uploaded by Bryn_S.

Posted in Flickr | Leave a comment

Rhaeadr Thornton Force Waterfall

Thornton Force Waterfall, originally uploaded by Bryn_S. [cy]Mwynhau cerdded yn y wlad…[/cy] [en]Enjoying a country walkabout[/en]

Posted in Flickr | 1 Comment

Ar ôl mis… | After a month…

[cy]Mae hi di bod bron yn fis nawr ers i mi synnu pawb gyda’r newyddion fy mod i wedi newid i ddefnyddio’r Mac. Ges i’r syniad na efallai sa’ hi’n syniad i rannu’n brofiadau ar symud drosodd. [/cy] [en]So it’s … Continue reading

Posted in observations, personal, tech, update | 2 Comments

Dydd Gŵyl Dewi

Dydd Gŵyl Dewi, originally uploaded by Bryn_S. [cy]Dathlu Dydd Gŵyl Dewi, diwrnod nawddsant Cymru[/cy] [en]Celebrating St David’s Day, the feast day for the patron saint of Wales.[/en]

Posted in Flickr | Leave a comment