Monthly Archives: March 2011

Achub S4C | Saving S4C

[cy]Mae’n ymddangos bod S4C yn debygol o ddioddef cryn dipyn oherwydd y drafferth ariannol sy’n wynebu’r wlad. Mae’r llywodraeth yn cynllunio i drosglwyddo cyfrifoldeb am S4C i’r BBC, ac yn ôl rhai dwi’n siarad hefo, does gan dîm rheoli S4C … Continue reading

Posted in comment, observations, personal, rant, tech, tv | 8 Comments