Ar ôl mis… | After a month…

[cy]Mae hi di bod bron yn fis nawr ers i mi synnu pawb gyda’r newyddion fy mod i wedi newid i ddefnyddio’r Mac. Ges i’r syniad na efallai sa’ hi’n syniad i rannu’n brofiadau ar symud drosodd.
[/cy]

[en]So it’s been almost a month now since my shock revelation that I’d become a Mac user. I had the notion that it’d be an idea to share with you my thoughts on how I’d found the experience of switching over.
[/en]

[cy]Y prif beth ddwi wedi sylwi yw bod y syniad o dalu am feddalwedd ddim yn poeni fi cymaint ag oedd ‘e yn arfer gwneud. Yn y mis diwethaf, dwi’n meddwl fy mod i wedi gwario o gwmpas 150ukp ar feddalwedd fel Aperture (rhaglen addasu lluniau) a Photomatix (Rhaglen creu lluniau HDR) ac mi fyddai’n prynu rhaglen TextMate pan fod fi ddim ar rwydwaith gwesty.
[/cy]

[en]The main thing I’ve noticed is that the idea of paying for software doesn’t seem to bother me as much as it used to. In the past month, I think I’ve spent something in the region of 100-150ukp on apps such as Aperture (Photo management software by Apple) and Photomatix (HDR Photo processing software) and I’ll be picking up a copy of TextMate just as soon as I’m back on a network that isn’t owned by a hotel.
[/en]

[cy]Fel arfer mewn sefyllfaoedd fel ‘ma, da chi’n clywed rhyw nonsens bod y person nawr yn gallu bod yn fwy creadigol, neu fod newid drosodd wedi gwneud pethau’n well mewn rhyw ffordd hudol. I mi, y prif beth ddwi wedi sylwi ydi fy mod i ddim yn ymladd yn erbyn y system gweithredu, neu wedi dod ar draws sefyllfa lle fy mod i’n tybio ‘beth yn union mae o’n gwneud nawr?’, a dwi ddim yn dod dros y sefyllfa lle fy mod i’n gorfod newid beth ddwi’n gwneud i geisio cael tamaid o feddalwedd i weithio trwy osod fwy o feddalwedd. Mae’n gwneud beth mae’r system gweithredu yn fod i wneud… aros o’r ffordd.
[/cy]

[en]I think in these situations, you typically get some pious nonsense about being able to be more creative with the work that’s being done, or that switching over has magically made things better. For me, the main thing I’ve noticed is that I’m not fighting with the OS, or come across a situation where I’m thinking ‘What the hell is it doing now?’, and I also don’t get the situation where I need to break out from what I’m doing to try and get another piece of software working by installing a raft of other dependancies. It’s doing what I think the OS should do, which is not get in the way.
[/en]

[cy]Felly, i gloi, mae newid drosodd wedi bod yn reit ddidrafferth, heblaw am adeg neu ddau lle dwi di ofyn ‘er… sut mae gwneud hyn ar Mac?’. Dwi hefyd wedi sylwi ychydig llai o amseroedd ble mae ceisio cysylltu’r iPhone neu’r iPad i’r Mac, ac mae ‘na fwy o opsiynau nawr wedi ymddangos pan fy mod i’n ceisio rhoi lluniau ar y ddyfais (mae’n bosib i mi nawr cael manylion bellach o’r galeri Aperture ar y ddyfais).
[/cy]

[en]So in summary, I guess the transition has been quite smooth, baring the odd moment of ‘Er, how exactly do I do that then?’. I’ve noticed fewer episodes of quirky behaviour when syncing the iPhone and the iPad to the Mac, and a few extra features have become available during synchronisation of things like photos (The photo album now lets me sync faces, events and places – based on the information in the Aperture library).
[/en]

[cy]Hwyl![/cy][en]Bye![/en]

B

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in observations, personal, tech, update. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ar ôl mis… | After a month…

  1. mrben says:

    Home and End keys. Most annoying thing about Macs. Fighting against that all the time especially in text editors. Luckily it works properly in Vim.

  2. Rory says:

    Home is cmd + left arrow, End is cmd + right arrow on a Mac laptop/mini wireless keyboard when editing text. To scroll to the top of bottom of a document it’s usually fn + left arrow and fn + right arrow.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s