Polo Yng Nghaer | Chester Polo

[cy]Diwrnod difyr ddoe, ges i gyfle i geisio tynnu lluniau yn ystod cystadleuaeth Polo Coutts. Dwi’n eithaf sicr bod rhan helaeth ohonoch wedi gweld y lluniau yn fy ffrwd Flickr erbyn nawr o’r gemau yng nghwrs rasio ceffylau yng Nghaer. Dwi ddim yn hollol sicr am Bolo, di’r gêm ddim i weld yn rhy ddifir i mi (ond i ddweud y gwir, dwi’n teimlo fel ‘na am bron pob math o chwaraeon). Wedi dweud ‘ny, mae mynd yno ddoe wedi dangos i mi fy mod i angen ymarfer mwy gyda’r system ffocysu ar y camera i allu cymryd lluniau gwell os bod amgylchiadau tebyg yn codi yn y dyfodol.[/cy]

[en]So a fun day yesterday got me my first taste of shooting sporting events. As you’ll no doubt see from my Flickr stream, I got to watch the Coutts International Polo Weekend finals at Chester Racecourse. Hard to know what to make of Polo really, it doesn’t strike me as being a particularly interesting sport (but then again I’m not terribly interested in most sports). However, it did show me that I need to get better acquainted with my camera’s auto-focusing system so I can actually take shots a bit faster.[/en]

The minutes tick by...

[cy]I weld mwy o’r lluniau, cerwch draw i’r set Coutts Polo 2011 ar Flickr.[/cy]

[en]To see more of the pictures, venture over to my Coutts Polo 2011 set on Flickr.[/en]

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in Flickr, fun, personal, photography. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s