Penwythnos Hir | Long Weekend

[cy]Dwi wedi ceisio ysgrifennu hwn ers sawl dydd nawr. Pob tro dwi’n ceisio dechrau, dwi ‘di meddwl “Diawl, mae hwn braidd yn ddiflas…” a dileu’r holl beth.

Dwi wedi bod yn mwynhau cael fewn i’r gwaith newydd, ac wedi mwynhau’r peth. Mi o’n i wedi bod yn meddwl tuag at ddiwedd flwyddyn ddiwethaf os fy mod i yn y gwaith iawn, ond mae’r newid diweddar wedi’n hatgoffa fi o beth o’n i yn mwynhau am fy ngwaith yn y lle cyntaf.

Felly, dwi nawr yn ceisio penderfynu ble yn union dwi eisiau byw yn y tymor hir. Mae’r syniad o fyw yn Llundain yn apelio, fysa ‘ny yn gadael i mi fwynhau mwy o’r tafarndai gwych dwi di ddarganfod (un ohonynt hefo Illusion IPA gan Moor Brewery). Dwi di fod meddwl fyswn i yn hoffi byw tuag at ardal Ealing. Fysa byw ffordd yna yn rhoi’r balans iawn o fod digon agos i’r canol, a bod digon haws i ddianc allan o’r dref.

Penwythnos ‘ma, dwi lan yn Mytholmroyd i ddathlu 33ain pen-blwydd Gareth. Mae Gareth wastad ‘di bod yn un o’n ffrindiau gorau, a dwi’n rili hapus bod ‘ma i ddathlu ei phen-blwydd.

Penblwydd Hapus, hen ddyn…[/cy]

[en]I’ve been trying to write this one for a few days now. Each time I start, I end up thinking “christ, that’s a bit dull…” and delete the whole thing.

I’ve been settling into my new job, and found that I’m really enjoying it. I’d been questioning around the end of last year if I was actually working in the right industry, but the recent change has reminded me of why I enjoyed in the job in the first place.

So, my focus now is switching to trying to decide whereabouts I’d like to live in the long term. I have to say that the idea of living in London is quite appealing, so I’d be able to get into town to enjoy a lot of the rather fab pubs dotted all over the place (one of which featured Somerset based Moor Beer Company’s Illusion IPA). I’m thinking that I’d like to live down the western end, down in the Ealing area. I think it would offer the best balance of being near the centre, and being close enough to get out of the city relatively quickly.

So, this weekend I’m up in Mytholmroyd to celebrate Gareth 33rd birthday. Gareth has, more than most people been one of my closest friends, and I’m really happy to be here to celebrate his birthday.

Happy Birthday, old man.[/en]

B

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in General, personal, update and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s