Monthly Archives: September 2011

Gadael Gweplyfr | Leaving Facebook

[cy]Dros y penwythnos, ddaru mi penderfynu o’r diwedd i gloi’n cyfrif ar Facebook.[/cy] [en]So, this Sunday I finally hit the ‘Deactivate My Account’ button on Facebook.[/en] [cy] Pam? Fyswn i’n hoffi dweud bod o dros ryw reswm ideolegol, neu fy … Continue reading

Posted in comment, General, observations, personal, rant, tech, web | Tagged , , , , , , | 11 Comments

Beth yffach S4C? | WTF S4C?…

[cy] Gyfeillion, mae’r hen bwnc llosg ‘S4C’ yn ôl unwaith eto. Dwi ‘di gwneud sawl cynnig ar fyrdd i ddiweddaru’r sianel, dwi di gael sylwadau da a drwg yn ôl, a hyd yn oed wedi cael sylw gan ei swyddogion … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, personal, rant, tv, web | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Wythnos Yma Mewn Llyfrau Llafar | This Week in Audiobooks: The Thank You Economy

[cy] Ar ôl llwyddiant ysgubol o’r daith ddiwethaf i mewn i fyd y Llyfrau Llafar wythnos diwethaf, dwi yma unwaith eto. Wythnos yma, dwi wedi darfod The Thank You Economy gan yr or-frwdfrydig Gary Vaynerchuk, ddaru ddod i’r amlwg ar … Continue reading

Posted in audiobooks, fun, observations, personal, tech, web | Tagged , , , , , | Leave a comment

Lanyrd… Gwych | Lanyard… Awesome.

[cy]Mi ges i’n cyflwyno ychydig cyn cynhadledd nôl yn 2010 i wefan newydd o’r enw Lanyrd.com. Syniad gan raglennwyr o’r enw Natalie Downe a Simon Willison, a gafodd ei ysgrifennu tra bod nhw’n aros mewn gwesty yn Casablanca yn ystod … Continue reading

Posted in comment, General, observations, personal, tech, web | Tagged , , , | Leave a comment

Wythnos yma mewn Llyfrau Llafar | This Week in Audiobooks

[cy]Gan fod fy ngwaith yn cadw fi’n teithio yn reit aml, gwnes i ymuno cynnig ‘Un Llyfr y Mis’ oddi wrth Audible (diolch yn bennaf i gynnig TWiT). Bore ‘ma, daeth syniad i mi, yn lle ysgrifennu tamaid arall blin, … Continue reading

Posted in audiobooks, fun, personal, update, web | Tagged , , , , , | Leave a comment

Arloesol | Innovative

[cy]Mi ddaru fi darganfod neithiwr bod ‘na meddalwedd newydd wedi cael ei ryddhau gan gwmni o Sir Fôn o’r enw ‘Dysgu Gyda Sam‘. Cyfres meddalwedd sydd wedi cael ei adeiladu i helpu plant 3-6 oed dysgu Cymraeg. Sa’ chi’n dychmygu … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, rant, tech, Twitter, web | Tagged , , , , , | 11 Comments