Wythnos yma mewn Llyfrau Llafar | This Week in Audiobooks

[cy]Gan fod fy ngwaith yn cadw fi’n teithio yn reit aml, gwnes i ymuno cynnig ‘Un Llyfr y Mis’ oddi wrth Audible (diolch yn bennaf i gynnig TWiT).

Bore ‘ma, daeth syniad i mi, yn lle ysgrifennu tamaid arall blin, pam ddim ysgrifennu am y llyfrau llafar dwi di fod yn gwrando ar wythnos ‘ma? A hefyd rhestru’r rhai dwi’n mynd i’w wrando yn yr wythnosau nesaf?

Felly, mae llyfr llafar wythnos ‘ma yw “What Would Google Do?” gan Jeff Jarvis. Yn y llyfr, mae’n rhannu ei feddyliau am y gwersi fysa Google yn gallu rhannu gyda’r byd busnes, addysg, arian, farchnad tai a mwy. Mae’n diffinio deddf gyntaf Jarvis, sy’n dweud “Give the people control and we will use it; don’t and you will lose us.” sydd, heb i mi wybod yn un o’r pethau o’n i wedi cynnig ar gyfer S4C ychydig yn ôl. Mae’n disgrifio ei llyfr lot yn well na allai gwneud ar ei wefan: Buzz Machine: The WWGD? World.

Mae’r llyfr ar gael ar Audible.co.uk trwy’r linc ‘ma: “What Would Google Do?”.

Fy rhestr ar gyfer yr wythnosau nesaf:

Os bod gennych chi unrhyw gynigion ar gyfer llyfrau llafar, fyswch chi’n mor garedig ai rhannu nhw yn yr adran sylwadau?

Diolch![/cy]

[en]Since my work has me traveling quite a bit, I opted some time ago to sign up for Audible‘s ‘One Book a Month Plan’ (signing up through TWiT‘s offer code).

I figured that, to avoid descending into another round of ranty blogposts, I’d instead list off the audiobooks I’ve listened to this week, and the ones I’ve got left on my listening list.

So, this week’s audiobook is Jeff Jarvis’ “What Would Google Do?”. In which he shares his thoughts on the lessons that Google can teach us in the worlds of business, education, finance, real-estate and more. He defines his first law as “Give the people control and we will use it; don’t and you will lose us.” which, without realising it is one of the things I’d suggested for S4C in an earlier blogpost I’d made. He writes a far more eloquent description of his book here Buzz Machine: The WWGD? World.

You can find “What Would Google Do?” on Audible.co.uk.

So, my upcoming list is:

If you’ve got any audiobook recommendations, please feel free to share them in the comments below.

Thanks![/en]

B

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in audiobooks, fun, personal, update, web and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s