Lanyrd… Gwych | Lanyard… Awesome.

[cy]Mi ges i’n cyflwyno ychydig cyn cynhadledd nôl yn 2010 i wefan newydd o’r enw Lanyrd.com. Syniad gan raglennwyr o’r enw Natalie Downe a Simon Willison, a gafodd ei ysgrifennu tra bod nhw’n aros mewn gwesty yn Casablanca yn ystod ei mis mêl nhw.

Mae wedi ei dylunio i fod yn gofrestr ‘cymdeithasol’ ar gyfer cynhadledd, sy’n galluogi pobl creu tudalen coeth o’r bobl sy’n mynychu, siarad ag hefo diddordeb yn y gynhadledd. Da chi’n cysylltu eich cyfrif Twitter i’r gwefan, ac mae’n cysylltu eich cyfeillion at ei gilydd, ac unrhyw gynhadledd maen nhw di bod i, ac i unrhyw gyflwyniadau maen nhw ‘di gwneud.

Fel esiampl, fel y gwelwch yn y llun isod, mae proffilproffil fi‘n edrych ychydig fel hwn:[/cy]

[en]So, I was introduced prior to a conference in 2010 to a new website called Lanyrd.com. It’s the brainchild of Natalie Downe and Simon Willison, and was apparently written in a hotel room in Casablanca (three months into their honeymoon).

It’s designed as a social conference directory, letting users compile an elegant page to list attendees, speakers, trackers and event coverage. You connect your Twitter account to the site, and it links your friends together, the conferences they’re attending and gives you links to any presentations they’ve made.

As an example, you can see below my profile looks a bit like this:[/en]

Lanyrd Profile

[cy]Mae’n cysylltu i’r cyflwyniad nes i nôl yn Hacio’r Iaith, fideos a lluniau.

Un o’r rhesymau dwi’n blogio amdanyn nhw heddiw yw oherwydd fy mhrofiad gyda nhw heddiw. Mi o’n i yn adeiladu tudalen ar gyfer digwyddiad dwi’n helpu trefnu, a ges i syniad am ychwanegu ystafelloedd i’r lleoliadau’r gynhadledd. Ges i neges ‘Chat with Lanyrd’, a nes i feddwl… pam ddim? A nes i yrru neges yn gofyn am y ‘stafelloedd. Ges i neges yn ôl mewn eiliadau gan Sophie, yn esbonio bod ystafelloedd yn un o’r pethau maen nhw’n gweithio arno, ond yn y cyfamser o’n i yn gallu e-bostio nhw hefo’r manylion.

Ar ôl i mi yrru’r e-bost, o’n i’n hystyried faint o amser fysai’n cymryd iddyn nhw ateb, nes i ddim disgwyl ymateb am ddyddiau… ond, wedi awr, ges i neges ‘nol yn dweud bod y manylion wedi ei ychwanegu. Blydi hell medda fi.

I fi, mae criw Lanyrd yn dangos yn union sut i ymdrin â phobl a’r byd gwe gymdeithasol. Maen nhw’n ymateb yn brydlon i’w defnyddwyr, ac yn gweithio yn galed i wella ei gwefan sy’n dod a (i fenthyg gan Zuckerberg) “elegant organisation” i’r wledd o digwyddiadau sy’n digwydd dros y byd.

y 7fed yw ei penblwydd gyntaf, a mae nhw newydd enill rhagor o arian. Dwi’n dymuno’r gorrau iddynt yn y dyfodol, ac yn edrych ‘mlaen cael y siaws i’w cyfarfod yn y dyfodol.[/cy]

[en]It links out to slide decks, videos and photos of any talks or events I’m involved with.

One of the reasons I want to talk about them is my experience with them today. I was populating the page for an event I’m involved with, and thought it’d be nice to see sub-venues (you know, rooms within a conference venue) and was prompted by a message “Chat with Lanyrd”. I figure… nothing to lose, so I send them a message to ask about it. I get a message back from Sophie, explaining it was a feature they’re implementing, but in the meantime I should email the details through to their support team.

So, I send the e-mail off, and an hour later I get a note back from Lanyrd telling me the whole thing is done. Damned good going I thought.

The Lanyrd guys I think are a walking demonstration of the way a company like this should work. They’re active in dealing with their customers and refining a product that delivers (to borrow a Zuckerberg phrase) “elegant organisation” to the wealth of conferences that happen all over the world.

The 7th is their 1st birthday, they’ve just secured a new round of seed funding. I wish them every luck in the future, and look forward to getting to meet them in the future.[/en]

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in comment, General, observations, personal, tech, web and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s