Wythnos Yma Mewn Llyfrau Llafar | This Week in Audiobooks: The Thank You Economy

[cy]
Ar ôl llwyddiant ysgubol o’r daith ddiwethaf i mewn i fyd y Llyfrau Llafar wythnos diwethaf, dwi yma unwaith eto. Wythnos yma, dwi wedi darfod The Thank You Economy gan yr or-frwdfrydig Gary Vaynerchuk, ddaru ddod i’r amlwg ar y we am ei waith ar Wine Library TV. Mae Vaynerchuck yn disgrifio (yn ei ffordd unigryw) sut mae angen defnyddio teclynnau fel Twitter, Facebook a YouTube i ymdrin ag ymwneud gyda chwsmeriaid a defnyddwyr. Mae’n disgrifio’n bellach sut dylid cwmniau ‘traddodiadol’ ymwneud gyda’r byd newydd, a symud arian o’r byd marchnata traddodiadol. Fy rhan orau yw pan fod o’n hedrych mewn i ymdrechion cwmnïau yn y byd newydd (gan gynnwys methiant Old Spice i fanteisio ar lwyddiant hysbysebion “I’m on a Horse”, i’r pethau bach neis mae’r cwmni gwestai Joie de Vivre yn gwneud).
[/cy]

[en]
So, following the runaway success of last week’s adventures into audiobook land, I’m back again with another. This week I’ve finished off The Thank You Economy by the manically enthusiastic Gary Vaynerchuk who rose to prominence on the internet for Wine Library TV. Vaynerchuck explores (in his insanely enthusiastic style) how to use tools such as Twitter, Facebook and YouTube to better interact and engage with your customers and users. He devotes large passages of his book to discuss how ‘traditional’ businesses need to make inroads into this world, and that they need to push forward their efforts to engage with customers via new media, rather than putting all of their money into traditional advertising. My favourite passage was his exploration of new media campaigns, and where he thinks they’ve done well or done badly (from Old Spice’s failure to capitalise on the gains made by the “I’m on a Horse” campaign, through to the little ‘human’ touches of the Joie de Vivre Hotel company).
[/en]

[cy]
Pwynt fwyaf Vaynerchuck yw bod y teclynnau cymdeithasol yn meddwl bod y cyhoedd llawr fwy o allu i ledaenu neges am gwmnïau neu sefydlodd sydd wedi rhoi profiad drwg iddynt. Ei neges yw, os nad ydych fodlon cymryd y siawns i siarad gyda’ch cwsmer neu gynulleidfa, fydd un o’ch cystadleuwyr wedi, a gwnewch chi golli allan.
[/cy]

[en]
Vaynerchuck’s over-riding theme is that social tools mean that customers have a megaphone to tell their friends, and the public at large if they’ve had a bad experience with a company that doesn’t care. His premise is that if you engage, and show that you’re approaching it as a genuine opportunity to interact, one of your competitors will, and you’ll lose out.[/en]

[cy]
Ar nodyn technegol, mae’r llyfr yn bron i 6 awr, ac wedi ei ddarllen gan yr awdur ei hun. Dwi ddim yn siŵr faint ohonoch sy’n gyfarwydd gyda gwaith Vaynerchuck, ond mae’n cyflwyno’r peth yn ei dull unigryw. Dwi’n eithaf sicr fysa’r llyfr oeliaf awr yn fyrrach os fysai Vaynerchuck ddim yn neidio o un lle i’r llall ac yn dechrau ychwanegu pethau mewn tra bod o’n recordio. Mae’r pethau yma, yn fy marn i yn ychwanegu cryn dipyn trwy dangos ei angerdd tuag at y pwnc.
[/cy]

[en]
On a technical note, the audiobook comes out to 5hrs and 41 minutes and the version I listened to was read by the author himself. I don’t know how familiar you all are with Vaynerchuck’s work, but he presents it in his rather unique style. I’m pretty sure that the book would be at least an hour shorter if it wasn’t for Vaynerchuck’s ‘off script’ moments. These moments though reflect his passion for a subject he believes in quite strongly, and therefore add a significant amount to the book.
[/en]

[cy]
Fe allwch weld mwy o waith Gary Vaynerchuck ar ei wefan: Wine Library TV, a chael gafael ar y llyfr llafar ar ôl y linc ‘ma: Gary Vaynerchuck: The Thank You Economy.
[/cy]

[en]
You can see more of Gary Vaynerchuck’s work at: Wine Library TV, and you can get a hold of the Audiobook here: Gary Vaynerchuck: The Thank You Economy.
[/en]

[cy]
Llyfr wythnos nesaf yw I’m Feeling Lucky: The Confessions of Google Employee Number 59.
[/cy]

[en]
Next week’s book is I’m Feeling Lucky: The Confessions of Google Employee Number 59, which comes in at a staggering 16hrs.
[/en]

[cy]Tan tro nesaf.[/cy]

[en]Until next time.[/en]

B

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in audiobooks, fun, observations, personal, tech, web and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s