Beth yffach S4C? | WTF S4C?…

[cy]
Gyfeillion, mae’r hen bwnc llosg ‘S4C’ yn ôl unwaith eto. Dwi ‘di gwneud sawl cynnig ar fyrdd i ddiweddaru’r sianel, dwi di gael sylwadau da a drwg yn ôl, a hyd yn oed wedi cael sylw gan ei swyddogion y wasg. Yn anffodus, dwi’n teimlo nawr bod nhw wir ddim eisiau help. Dwi’n dychmygu fod nhw’n hwylio i ffwrdd, heb y modd i newid cyfeiriad, ac yn suddo’n araf. Yn sicr bod nhw’n mynd i rywle (gyda “Nearer, My God, to Thee” yn chwarae yn y cefndir).

Gyda diolch i Leighton Andrews AS, ddaru mi darllen erthygl yn y Western Mail bod Prifysgol Cymru ddim heb gefnogi ymchwilydd ar ôl iddo ysgrifennu adroddiad beirniadol o S4C a gwir i chi, daeth dim o’r pethau gwelais i yn syndod. Yn ôl y Western Mail, mae’r adroddiad yn feirniadol o’r tîm rheoli, y strategaeth a bron popeth arall.

Mae’r erthygl yn mynd ymlaen i ddweud bod S4C nawr (yn ôl y sôn) eisiau ei arian yn ôl. I fi, mae ‘ny yn dweud cryn dipyn amdanynt. Ddaru nhw ofyn am yr adroddiad ‘ma i ddarganfod beth sy’n bod, maen nhw di cael gwybod a di nhw ddim yn hapus gyda’r ateb (sydd i weld bron yn cadarnhau canlyniad yr adroddiad). Dylsa’r adroddiad ‘ma wedi bod yn uffar o gloc ‘larwm i S4C, yn gweiddi ‘wbath dwi di dwyn o’r blog Risky Business ychydig wythnosau’n ôl…
[/cy]

[en]
Friends, I’ve ridden my hobby horse called ‘S4C rant’ to death. I’ve suggested things, had feedback both good and bad, and even got a few lines back from their press office. Sadly, I fear they’re not wanting any help. I imagine they’re all cruising along to somewhere, rudderless and taking on water, in denial that there’s anything wrong, convinced they’ll make it… somewhere (with “Nearer, My God, to Thee” playing softly in the background).

With a hat-tip to Leighton Andrews AM, I saw this article in the Western Mail about University of Wales failing to back a researcher over a critical report of S4C and I can honestly say I wasn’t the least bit surprised. Based on the Western Mail’s report, it seems that the report is pretty damning of the management, the strategy and pretty much everything going. Nothing said in the report is of any surprise to anyone who’s been watching what S4C is up to.

It goes on to say in the article that S4C now apparently wants its money back. To me, that says quite a lot about them. They commissioned the report to supposedly find out what they’re doing wrong, someone has told them and they don’t like the answer (confirming pretty much exactly what the report is supposed to have said). This type of a report should be the mother of all alarm clocks, shouting a quote I’ve cannibalised from a Risky Business blog post from a few weeks ago…
[/en]

“LOOK AT THE GIGANTIC FUCKING ELEPHANT IN THE ROOM ZOMG WHY CAN’T YOU SEE IT??? ITS TRUNK IS IN YR COFFEE FFS!!!”

[cy]
Dwi wir yr yn ystyried nawr pan fy mod i’n poeni rhagor. Mae’n eithaf amlwg bod does ddim diddordeb ganddyn nhw yn newid ei hunain, a does fawr ddim gallwn ni ei gwneud i’w achub bellach, a dwi wirioneddol drist am ‘ny.
[/cy]
[en]
Honestly, I think I’ve coasted far past the point at which any normal person would have given up. I’m now at the point where I doubt anything can be done to save it, which is something I that find truly dispiriting.
[/en]

B

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in comment, haciaith, observations, personal, rant, tv, web and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s