Monthly Archives: October 2011

S4C 2.0

[cy]Gyda Hacio’r Iaith 2012 ar y gorwel (3 mis o heddiw fel mae’n digwydd…), Dwi’n dechrau hel meddyliau am sesiwn fyswn i yn hoffi gwneud ar beth fysa S4C ar gyfer y genhedlaeth nesaf yn edrych fel (y rheswm am … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, personal, tech, Twitter, update | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Datblygu Diogel | Secure Development

[cy]Rhag ofn eich bod chi’n meddwl fy mod i draw yn Iwerddon ond am hwyl (Dwi yn cael hwyl, ond dim dyna yw’r unig reswm bod ‘ma), fe ges i un o’r amseroedd ‘na lle glywais i rywbeth sydd wedi … Continue reading

Posted in comment, General, observations, Security, web, work | Tagged , , , , , , | 9 Comments

Haciaith, S4C a’r priodas prys | Haciaith and S4C’s shotgun wedding

[cy]Wel, mae’r trefniadau ar gyfer Hacio’r Iaith 3 yn Aberystwyth yn edrych yn dda, ac mae ‘na noddwyr wedi dod ymlaen yn barod. Yr unig beth da ni angen nawr yw pobl i gynnig sesiynau ar gyfer y peth (ac … Continue reading

Posted in comment, General, haciaith, observations, personal, rant, update | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Teithio a Rhannau Cyhoeddus | Traveling and Public Parts

[en]So, I’ve been on the go quite a bit lately… as I type, I’m listening to the rain lash down on an already sodden Dún Laoghaire (I’m out here for the week with work, staying at the rather nice Fitzpatrick … Continue reading

Posted in comment, General, observations, personal, Twitter, update, web | Tagged , , , , | 2 Comments

Tweetcamp 2011

[cy]Dros y penwythnos, bues i lawr i Lundain ar gyfer Tweetcamp 2011. Cynhadledd yn edrych i mewn i’r defnydd o’r we gymdeithasol yn ein bywydau, gwaith a phopeth arall. Mi ges i’n synnu gweld y gwahanol fathau o bobl oedd … Continue reading

Posted in comment, Flickr, fun, General, observations, personal, photography, tech, Twitter, update, web | Tagged , , , , | 3 Comments

Steve Jobs (1955-2011)

[cy]Cyhoeddwyd bore ‘ma bod Steve Jobs wedi colli ei frwydr hir â chancr. Penderfynais gymryd foment i feddwl am ei ddylanwad ar y diwydiant cyfrifiadurol, ac ar gymdeithas. Beth bynnag yw eich barn ar Apple (dwi’n hoffi beth maen nhw’n … Continue reading

Posted in haciaith, observations, personal, tech, update, web, work | Tagged , , , , | Leave a comment