Tweetcamp 2011

[cy]Dros y penwythnos, bues i lawr i Lundain ar gyfer Tweetcamp 2011. Cynhadledd yn edrych i mewn i’r defnydd o’r we gymdeithasol yn ein bywydau, gwaith a phopeth arall. Mi ges i’n synnu gweld y gwahanol fathau o bobl oedd yno, o bobl y wasg, trwy i bobl y we a phobl marchnatai.[/cy]

[en]So over the weekend, I spent the day down in the east end of London at Tweetcamp 2011. The conference explored the use of social media within life, work and everything in between. I was surprised to see the cross-section of people in attendance, which ranged from journalists to web designers through to marketing and PR people.[/en]

Tweetcamp T-Shirts

[cy]Mi nes i ymuno a’r drafodaeth ar ddefnyddio Twitter mewn mwy nag un iaith. Ar ôl ‘ny, ges i drafodaeth bellach gyda dynes sy’n gweithio ar y genhedlaeth nesaf o’r we (ac yn enwedig gwaith ar y we mewn mwy nag un iaith). Fe ddaru ni symud ymlaen i drafod y technegau gorau i ddefnyddio’r we gymdeithasol ac i sut mae’r gwasanaethau cyhoeddus yn methu cymryd mantais ar ddatblygiadau mewn technoleg.

Cynhadledd wych, ac amser neis.

Mewn nodyn hollol wahanol, gyda’n helyntion diweddar, mi nes is ddod i’r casgliad fy mod i angen ail-ystyried fy agwedd i gadw copïau wrth gefn. Dwi’n un eithaf anghofus (ac weithiau’n reit ddiog) pan mae’n dod i gadw copïau wrth gefn. Mi o’n i arfer yn cysylltu disg USB i’r cyfrifiadur a disgwyl iddo orffen ei waith. Dim y ffordd orau i wneud hynna, gan i mi ddarganfod bod fi ond ‘di gwneud ‘ny unwaith mewn dau fis.

Felly, y peth orau oedd gwneud i’r cyfrifiadur gwneud y gwaith i mi. Dwi eisiau cael copi yn lleol ac mewn amser un mewn lleoliad arall. Mae’r ateb lleol yn dod mewn ffurf Apple Airport Extreme, sy’n galluogi fi rhannu disg USB dros y rhwydwaith, sy’n meddwl fod y cyfrifiadur ar-lein adref, mae’n creu copïau wrth gefn heb i fi gwneud unrhyw beth. Y cwestiwn nesaf yw, sut dwi’n mynd i gadw copi wrth gefn mewn lleoliad arall. Dwi dwi weld hysbysebion am wasanaethau fel Carbonite, ond fyswn i yn hoffi cael syniadau gennych chi.

Tan tro nesaf felly…[/cy]

[en]I ended up in a discussion on how you’d approach using Twitter in multiple languages. I got into an interesting chat with a woman working on the next generation of the web (and in particular the approach to a multiple language web). We ended up having a fascinating discussion over issues ranging from the best approach to social media through to how pubic services fail to address or take advantage of the developments in technology.

A fab conference, and a jolly good time.

In completely unrelated news, with my recent issues with my poorly work macbook, I came to the conclusion that I needed to address my approach to backups. I came to the conclusion that I’m both incredibly forgetful, and a little lazy when it comes to such things. My old approach was to connect a USB drive to the laptop (when I remembered) and let it finish. I looked over the backup logs and realised that before this weekend, I’d only backed up once in the last two months.

So, the best idea was to actually make the computer do it for me. Now, I wanted to have a local and eventually a remote backup. The local solution came in the form of an Apple Airport Extreme, which is now letting me share a hard drive over the network, which means that as long as the system is online in the house, I’m backing up my data. So, if the laptop gets broken, I have a backup. The next question is, what happens if the house burns down… What options do people use for a remote backup? I’ve seen adverts for services like Carbonite, but I’d like to get some recommendations from the rest of you.

So, until next time[/en]

B

Goodbye Steve

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in comment, Flickr, fun, General, observations, personal, photography, tech, Twitter, update, web and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Tweetcamp 2011

  1. Gareth says:

    Arq. Backs up to Amazon S3 which is nice and cheap – I’ve got around 200 GB up there, costing maybe £10/month. It might even be $10, the point is it’s not a lot.

  2. Rhodri ap Dyfrig says:

    Faswn i wrth y modd clywed gen ti am y sgwrs am y we amlieithog. Panel yn Haciaith falle?

  3. Richard says:

    Helo – licwn i glywed mwy am drydar mewn 2 iaith a beth yw’r ymarfer gorau. Ar bwynt cysylltiedig dwi ishe clywed gan bobl am ddefnyddio Facebook yn dwyieithog – unrhyw sylwadau am y ffordd orau i gymdeithas rhedeg tudalen(nau) ddwyieithog?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s