Haciaith, S4C a’r priodas prys | Haciaith and S4C’s shotgun wedding

[cy]Wel, mae’r trefniadau ar gyfer Hacio’r Iaith 3 yn Aberystwyth yn edrych yn dda, ac mae ‘na noddwyr wedi dod ymlaen yn barod. Yr unig beth da ni angen nawr yw pobl i gynnig sesiynau ar gyfer y peth (ac i helpu gyda ‘ny, dwi’n gobeithio cyhoeddi manylion ar sut i wneud sesiynau mewn barcamps yn agosach tuag at y penwythnos – mwy na thebyg ar ôl Barcamp London)

Gyda chadarnhad heddiw o priodas Prys S4C i’r BBC, dwi nawr yn fwy awyddus i ddatblygu sesiwn ar beth ddwi wedi penderfynu galw “S4C 2.0”. Fydd y sesiwn siŵr o gynnwys llawer o’r syniadau dwi wedi bod yn trafod ar y blog yma, a rhywfaint o’r syniadau dwi wedi datblygu oddi ar y we.[/cy]

[en]So arrangements are well underway now for Hacio’r Iaith 3 in Aberystwyth, and we’ve already got some sponsors have been lined up. Now all we need is more people to sign up to do talks (to that end, I’m hoping to push out a guide to barcamp talks sometime near the weekend – probably after Barcamp London).

With the announcement today of the S4C’s shotgun wedding to the BBC, I’m even keener to develop a talk on what I’ve decided to call “S4C 2.0”. The talk will probably focus on a lot of the ideas I’ve explored here before (ad nauseum), as well as a few more ideas I’ve been developing off-line.[/en]

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in comment, General, haciaith, observations, personal, rant, update and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Haciaith, S4C a’r priodas prys | Haciaith and S4C’s shotgun wedding

  1. Huw M says:

    I’d love to do something on radio’r cymry. Hopefully it’ll be up and running properly by then.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s