S4C 2.0

[cy]Gyda Hacio’r Iaith 2012 ar y gorwel (3 mis o heddiw fel mae’n digwydd…), Dwi’n dechrau hel meddyliau am sesiwn fyswn i yn hoffi gwneud ar beth fysa S4C ar gyfer y genhedlaeth nesaf yn edrych fel (y rheswm am yr enw S4C 2.0).

Ers i mi ysgrifennu’r tameidiau cyntaf nôl yn fis Ebrill, dwi wedi cael rhagor o syniadau. Wedi dweud ‘ny, fyswn i yn hoffi agor y drafodaeth lan i gynulleidfa llawer mwy eang (ie, chi annwyl darllenwyr!). Beth fydda chi’n hoffi gweld gan y sianel? Rhagor o wasanaethau ar-lein? Cynnwys ar iTunes/Amazon/LoveFilm? Fwy o wasanaethau amlieithog? Fwy o fanylder am beth mae’r rheolwyr yn gwneud? Ffordd haws i gyhoeddi cynnwys annibynnol? Fwy o wasanaethau i ddysgwyr?

Dwi am ddechrau rhoi hwn at ei gilydd o gwmpas y Nadolig, a fyddai’n siŵr i roi rhagor o wybodaeth i chi am sut mae pethau yn datblygu.[/cy]

[en]With Hacio’r Iaith 2012 just around the corner (3 months to today infact…), I’m starting to collect some notes on a talk I’d like to give on what a next generation S4C would look like (hence the name S4C 2.0).

Since my posts back in April, I’ve had a few more ideas. I’d like though to open it up to a much wider audience and invite you (dear readers) to join in and tell me what you all think. What would you want from the channel? More online services? iTunes/Amazon/LoveFilm access? More multi-lingual content? Greater transparency from the management? A simpler process for getting more ‘independent’ content broadcast? More services for learners?

I’ll start to put this all together around Christmas, and keep you in the loop about how it’s all going.[/en]

Lincs/Links

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in comment, haciaith, observations, personal, tech, Twitter, update and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s