Hacio’r Iaith 2012 + S4C 2.0

[en]So I figured I’m past due telling you all about Hacio’r Iaith, which I <a href="wrote a short intro to a few weeks ago. The event was a stunning success, with our biggest ever crowd joining us for a day of talking tech, the web and the world though the medium of Welsh. There were some pretty cool sessions going, including a session on kinect hacking, hyper-local news media and creating iBooks. Not to mention of course the frankly marvellous Haclediad

I obviously couldn’t waste the opportunity to climb up on a soap-box, and did a session where I shared my thoughts on applying Jeff Jarvis“What would Google Do?” principles to broadcasting (in the session, I asked people to imagine what an S4C 2.0 might look like, adopting Jarvis’ principles of becoming a network, sharing content and participating in the community it lives in). The talk appeared to be well-received, with some positive comments afterwards.

I was pleasantly surprised to see members of S4C’s governing body come to see what was going on. They asked some questions about what I was suggesting, and seemed to take it all on board. I had quite a long conversation with them the night before, and was pleased that they were at least saying all the right things. I’d also exchanged a few messages on Twitter with Ian Jones (S4C’s new Chief Exec), who apologised for not being able to make it, but was keen to get more input on modernising the channel (a theme he’s discussed at length in press interviews he’s done recently). I’ve actually been pleasantly surprised by Ian Jones’ level of engagement on Twitter, and he certainly seems to have a pretty good understanding of what their challenges are, and engaging with all the stakeholders.

I did however get the sense that the guys from the Authority were giving me the hard sell over Ian Jones’ appointment, which I guess is partly their job… but as I’ve said before (and to them), it’s one thing to say it, it’s quite another to actually do it, and all eyes are on the new CEO to see if he delivers on his early promise.

I’m really looking forward to seeing what comes out as a result of Hacio’r Iaith. A lot of very clever and talented people left with a lot of ideas, which should make Hacio’r Iaith 2013 even better.
[/en]
[cy]
Ro’n i yn meddwl bod hi’n hen bryd i mi ddweud wrthych chi am Hacio’r Iaith ar ôl i mi ysgrifennu’r tamaid ‘na ychydig wythnosau yn ôl. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol, gyda’r dorf fwyaf yn ymuno gyda ni am ddiwrnod o siarad technoleg, y we a’r byd trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd siaradwyr diddorol dros ben yno, gan gynnwys sesiwn ar y Kinect, newyddion “hyper local” a chreu e-llyfrau. Heb sôn wrth gwrs am sioe wych Yr Haclediad

Yn amlwg, do ni methu gwastraffu amser i falu awyr, a ddaru mi gynnal sesiwn i mi gael rhannu fy syniadau ar sut i greu strategaeth wedi ei selio ar egwyddorion Jeff Jarvis o “What would Google Do?” (yn ystod y sesiwn, ddaru mi ofyn i bawb dychmygu beth fysa S4C 2.0 yn edrych fel yn gweithio dan egwyddor o fod yn rhwydwaith, rhannu cynnwys a chymryd rhan yn y gymuned). Ddaru’r sesiwn fynd yn dda iawn hyd y gwn i, gyda phobl yn dweud pethau da wedyn.

Mi o’n i wedi cael fy synnu gweld cymaint o aelodau Awdurdod S4C yno. Ges i sawl cwestiwn ganddynt am beth o’n i yn siarad am, ac maen nhw i weld yn gwrando. Fe gefais sgwrs reit ddifyr hefo nhw’r noson gynt, ac yn reit hapus bod nhw oeliaf yn dweud y pethau iawn. Fe ddaru mi cael pwt bach o sgwrs hefo Ian Jones (prif-weithredwr newydd S4C) dros Twitter, a ddau o ymddiheuro am beidio gallu dod, a bod o’n awyddus clywed adborth gan bobl am beth oedd angen gwneud yn y dyfodol (pwnc mae o wedi trafod yn aml yn ystod cyfweliadau i’r wasg yn ddiweddar). Mae’n rhaid i mi ddweud fy mod i’n bles gweld pa mor barod mae o i siarad gyda phobl, ac mae o i weld yn deall beth yw’r sialens mae S4C yn wynebu.

Mi o’n i yn teimlo braidd bod y bois o’r Awdurdod yn awyddus iawn fy mod i’n licio Ian Jones a bod o oedd y boi iawn ar gyfer y swydd… ac i ryw raddau, dwi’n deall pam bod nhw’n gwneud ‘ny. Y pwynt pwysig dwi wedi dweud o’r blaen (ac iddyn nhw yn ystod ein sgwrs), mae’n un peth iddyn nhw ddweud pethau, mae’n beth arall cyfan-gwbl iddyn nhw wneud y pethau iawn, ac mae pawb nawr yn gwylio’r rheolwr newydd i weld os bod o’n gallu cyflawni hyn mae o’n gobeithio gwneud.

Dwi’n rili edrych ‘mlaen gweld beth ddodith allan oherwydd Hacio’r Iaith. Ddaru griw enfawr o bobl glyfar a talentog gadael hefo amryw o syniadau newydd, sydd yn sicr i wneud Hacio’r Iaith 2013 yn well byth…
[/cy]

B

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in comment, fun, haciaith, observations, personal, tech, Twitter, update. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hacio’r Iaith 2012 + S4C 2.0

  1. Diolch yn fawr Bryn. Biti mod i wedi methu dy sesiwn. Dwi ddim bobn tro’n cytuno efo Jeff Jarvis ond mae What Would Google Do? yn gorfodi rhywun i holi cwestiynau diddorol o fodelau busnes cyfredol.

    Dwinna’n gyffrous iawn am be ddaw yn 2012 a’n edrych mlaen at un 2013 yn barod!

  2. Pingback: Broc môr / Hacio Iaith 2012

  3. Pingback: Hacio Iaith 2012 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s