Sianel ’62

[cy]

Bu lansiad neithiwr o sianel newydd iaith Gymraeg o’r enw “Sianel ’62” (Channel ’62) ar UStream. Mae’r enw yn cyfeirio at greu Cymdeithas Yr Iaith Cymraeg yn 1962. Mae’r sianel yn darlledu casgliad o gynnwys sydd wedi ei greu gan wirfoddolwyr, cerddoriaeth Cymraeg a promos ar gyfer bandiau Cymraeg. Ar ei uchaf, roedd dros 300 o bobl yn gwylio, gyda dros 2000 yn edrych i mewn ar y sianel trwy’r awr gyntaf (roedd ychydig o drafferthion i ddechrau, ond ddaru nhw wella tuag at y diwedd).

Ddaru’r sianel lansio am 20:00 nos Sul, gyda chymysgedd o glipiau oddi ar YouTube, fideos cerddoriaeth, a rhaglen fer ar hanes yr CYIG a’r ymdrech yn erbyn Wylfa B. Mae’n rhaid i mi ddweud fy mod i wedi synnu braidd yn gweld nhw yn neidio o fideo YouTube o ddau fachgen yn brifo ei hunain gyda swing yn y parc i raglen ddifrifol am ddyfodol yr iaith, ond dylsa pethau fel ‘na gwella dros amser tra bod nhw’n addasu’r polisi golygyddol fel bod nhw’n symud ymlaen.

Clod hefyd am ansawdd y ffilmiau byr a ddarlledwyd o ansawdd anhygoel, gwell mewn mannau na rhai sy’n cael ei greu can ei pherthnasau mwy proffesiynol… dwi’n edrych ar y chi, S4C… Cynnwys sy’n cael ei greu gan wirfoddolwyr brwdfrydig, yn hytrach na darlledwr cyhoeddus sy’n edrych fel tasant nhw ddim yn poeni rhagor.

Dyma beth mae oes y Rhyngrwyd yn dod i ni, ac mae’n dangos i’r rhai sy’n dweud bod hi ddim yn bosib creu cynnwys da am arian bach beth yn union sy’n bosib. Dwi’n meddwl bod sianel fel hon yn rhan o beth mae Jeff Jarvis yn galw “the mass of niches”. Mae’n siarad â chynulleidfa frwdfrydig ac ysgogol ar lefel ei hunain, yn blatfform i gynnwys annibynnol, ac yn gwneud defnydd llawn o’r rhwydweithiau cyhoeddus i siarad gyda’i chynulleidfa.

Er ei bod hi ddim yn hollol glir ar y foment beth yw strategaeth hirdymor y sianel, dwi’n awyddus dros ben i weld sut mae’r sianel am ddatblygu, a beth sydd ar y gorwel.

I’r rhai ohonoch sy’n deall Cymraeg, mae Sianel ’62 ar gael yma ar http://www.sianel62.com. Maen nhw’n darlledu yn fyw am 8yh pob nos Sul ac yn rhoi ei chynnwys ar gael i’w lawr lwytho wedyn.

Er gwybodaeth – Maen nhw wedi gofyn a bod diddordeb gen i gyfrannu cynnwys i’r sianel, ond dwi heb wneud eto.

[/cy]

[en]

Last night saw the launch of a new Welsh-language channel called “Sianel ’62” on UStream. The name is a reference to the launch 50 years ago of the Welsh Language Society. The channel broadcasts a mix of user generated content, as well as music videos and promos for Welsh bands. At it’s peak, there were around 300 people tuned in, with total views pushing towards 2000 (there were some initial issues with the stream, which later stablisied).

The channel launched at 20:00 on Sunday, with a combination of YouTube clips, music videos, a documentary about the history of Welsh Language Campaigning, and the campaign against the development of a 2nd nuclear power station on Angelsey. I must confess to being a little surprised by the switch in styles from clips of two kids hurting themselves with a park swing to a serious documentary, but these issues will almost certainly resolve themselves as the channel reviews and revises its editorial policy after the launch.

The documentaries featured during the launch were outstanding, and were easily as good, if not better than some of the content generated by its more professional cousins… I’m looking at you S4C… Content that’s being put together by volunteers and enthused people, rather than being churned out by an increasingly out of touch publically-funded broadcaster.

This is what the Internet age gives us, and those who argue that it costs hundreds of thousands of pounds to produce compelling content just need to look at what’s being done by these guys (and other Internet broadcasters). I believe that the channel exemplifies what Jeff Jarvis calls “the mass of niches”. It engages with a highly motivated, politically aware audience in their own language at their level, being a platform for user generated content, and making full use of social networks to enage with its audience.

Although it is unclear at this point what the long term strategy for the channel will be, I’m really looking forward to seeing what they’ve got planned, and how it’ll evolve.

For those who are able to understand Welsh, you can find Sianel ’62 at http://www.sianel62.com. They broadcast live from 8pm every Sunday and they make their conent available as a download after the fact.

Disclosure – I’ve been asked to contribute content to the channel, although I’ve not done so to date.

[/en]

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in comment, haciaith, observations, tech, tv, web and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Sianel ’62

  1. Carl Morris says:

    Mae’r clip swing-yn-bwrw-pen-bachgen yn gweithio mewn unrhyw iaith.

  2. Carl Morris says:

    Gyda llaw beth am raglen am ddefnyddio tech? Triciau budr o dechnoleg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s