Category Archives: photography

Knitting update and other miscellany

Scarf-Watch 2014 We’re long overdue an update on “Scarf-watch 2014″… the last time we saw the scarf on this blog, it had barely made it a few inches… well, it’s progressed a bit… When I say a “bit” I mean … Continue reading

Posted in comment, fun, geek, General, observations, personal, photography, podcast, Project E, tech, update, work | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Eisteddfod and North Wales

Currently on the train home after spending a long weekend up in North Wales. With the National Eisteddfod in Denbigh this year, I took advantage to also visit my parents for a few days. Discovered after arriving that I’d managed … Continue reading

Posted in fun, geek, General, haciaith, personal, photography, tech, update, web | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tweetcamp 2011

[cy]Dros y penwythnos, bues i lawr i Lundain ar gyfer Tweetcamp 2011. Cynhadledd yn edrych i mewn i’r defnydd o’r we gymdeithasol yn ein bywydau, gwaith a phopeth arall. Mi ges i’n synnu gweld y gwahanol fathau o bobl oedd … Continue reading

Posted in comment, Flickr, fun, General, observations, personal, photography, tech, Twitter, update, web | Tagged , , , , | 3 Comments

Bells | Clychau

[en]Congratulations to Liz and Simon, who got married this weekend in Coventry. I’m really happy for the two of them, and really glad I could be there with them to share in the day with them.[/en] [cy]Llongyfarchiadau i Liz a … Continue reading

Posted in comment, General, observations, personal, photography, update | 1 Comment

Polo Yng Nghaer | Chester Polo

[cy]Diwrnod difyr ddoe, ges i gyfle i geisio tynnu lluniau yn ystod cystadleuaeth Polo Coutts. Dwi’n eithaf sicr bod rhan helaeth ohonoch wedi gweld y lluniau yn fy ffrwd Flickr erbyn nawr o’r gemau yng nghwrs rasio ceffylau yng Nghaer. … Continue reading

Posted in Flickr, fun, personal, photography | Leave a comment

O bydded i’r Hacio barhau…

[cy] Oce, iawn… ‘joc’ wael yn y teitl…[/cy] [cy] Eto eleni, fu cynhadledd Hacio’r Iaith draw yn Aberystwyth. O gwmpas 40 o bobl gyda diddordeb mewn technoleg, y we gymdeithasol a dyfodol digidol yr iaith, i gyd wedi ymgynnull mewn … Continue reading

Posted in Flickr, fun, haciaith, personal, photography, tech, update, web | 1 Comment

Diddordebau Newydd || New Hobbies

[cy]Ddaru mi buddsoddi’n ddiweddar mewn rhywbeth dwi di fod eisiau ers peth amser:[/cy] [en]I recently picked up something I’ve been after for quite some time:[/en] [cy]Ie, camera SLR digidol Canon EOS500D.[/cy] [en]A Canon EOS500D digital SLR camera.[/en] [cy]Ers amser maith, … Continue reading

Posted in fun, personal, photography, update | 2 Comments