Category Archives: rant

Review/Warning: RoboCop (2014)

So, after a bit of good news during the day (can’t go into specifics yet… SOON…), I decided that rather than head home, I’d pop along to BFI’s IMAX to catch whatever movie was playing (the 2014 version of RoboCop). … Continue reading

Posted in films, geek, observations, personal, rant, review, sci-fi | Tagged , , , , , , | Leave a comment

“Those Pesky Kids with their swearing…”

I was recently pointed in the direction of an op-ed piece written in the Welsh-language magazine “Barn” (Opinion) written by Emlyn Evans (those not familiar with the language can read a roughly translated version here… it makes almost as much … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, personal, rant | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Haciaith, S4C a’r priodas prys | Haciaith and S4C’s shotgun wedding

[cy]Wel, mae’r trefniadau ar gyfer Hacio’r Iaith 3 yn Aberystwyth yn edrych yn dda, ac mae ‘na noddwyr wedi dod ymlaen yn barod. Yr unig beth da ni angen nawr yw pobl i gynnig sesiynau ar gyfer y peth (ac … Continue reading

Posted in comment, General, haciaith, observations, personal, rant, update | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Gadael Gweplyfr | Leaving Facebook

[cy]Dros y penwythnos, ddaru mi penderfynu o’r diwedd i gloi’n cyfrif ar Facebook.[/cy] [en]So, this Sunday I finally hit the ‘Deactivate My Account’ button on Facebook.[/en] [cy] Pam? Fyswn i’n hoffi dweud bod o dros ryw reswm ideolegol, neu fy … Continue reading

Posted in comment, General, observations, personal, rant, tech, web | Tagged , , , , , , | 11 Comments

Beth yffach S4C? | WTF S4C?…

[cy] Gyfeillion, mae’r hen bwnc llosg ‘S4C’ yn ôl unwaith eto. Dwi ‘di gwneud sawl cynnig ar fyrdd i ddiweddaru’r sianel, dwi di gael sylwadau da a drwg yn ôl, a hyd yn oed wedi cael sylw gan ei swyddogion … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, personal, rant, tv, web | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Arloesol | Innovative

[cy]Mi ddaru fi darganfod neithiwr bod ‘na meddalwedd newydd wedi cael ei ryddhau gan gwmni o Sir Fôn o’r enw ‘Dysgu Gyda Sam‘. Cyfres meddalwedd sydd wedi cael ei adeiladu i helpu plant 3-6 oed dysgu Cymraeg. Sa’ chi’n dychmygu … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, rant, tech, Twitter, web | Tagged , , , , , | 11 Comments

Achub S4C | Saving S4C

[cy]Mae’n ymddangos bod S4C yn debygol o ddioddef cryn dipyn oherwydd y drafferth ariannol sy’n wynebu’r wlad. Mae’r llywodraeth yn cynllunio i drosglwyddo cyfrifoldeb am S4C i’r BBC, ac yn ôl rhai dwi’n siarad hefo, does gan dîm rheoli S4C … Continue reading

Posted in comment, observations, personal, rant, tech, tv | 8 Comments