Tag Archives: cymraeg

“Those Pesky Kids with their swearing…”

I was recently pointed in the direction of an op-ed piece written in the Welsh-language magazine “Barn” (Opinion) written by Emlyn Evans (those not familiar with the language can read a roughly translated version here… it makes almost as much … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, personal, rant | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Catching up…

So, where were we last then? Oh yes, shortly after The Dark Knight Rises was released… Cripes, that was only a month ago? Been a pretty hectic really… got to head out to The National Eisteddfod to record Yr Haclediad … Continue reading

Posted in fun, geek, General, haciaith, personal, tech, web, work | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Hacio’r Iaith – Hacio beth? | Hacking what?

Ryff geid Bryn i wneud y mwyaf o’ch Hacio’r Iaith cyntaf || Bryn’s rough guide to surviving your first Hacio’r Iaith… Continue reading

Posted in comment, fun, haciaith, observations, personal, tech, Twitter, web | Tagged , , , , , , , | 4 Comments

WAG & Western Mail

[cy]Mae ‘na drafodaethau diddorol wedi bod yn digwydd yn ddiweddar ar ôl i Bethan Jenkins AS (bydd rhai ohonoch a fu yn fyfyrwyr yn Aberystwyth efallai yn cofio i o’i hamser fel llywydd yr Urdd Myfyrwyr yno) ysgrifennu tamaid barn … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, personal, politics, web | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

S4C 2.0

[cy]Gyda Hacio’r Iaith 2012 ar y gorwel (3 mis o heddiw fel mae’n digwydd…), Dwi’n dechrau hel meddyliau am sesiwn fyswn i yn hoffi gwneud ar beth fysa S4C ar gyfer y genhedlaeth nesaf yn edrych fel (y rheswm am … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, personal, tech, Twitter, update | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Haciaith, S4C a’r priodas prys | Haciaith and S4C’s shotgun wedding

[cy]Wel, mae’r trefniadau ar gyfer Hacio’r Iaith 3 yn Aberystwyth yn edrych yn dda, ac mae ‘na noddwyr wedi dod ymlaen yn barod. Yr unig beth da ni angen nawr yw pobl i gynnig sesiynau ar gyfer y peth (ac … Continue reading

Posted in comment, General, haciaith, observations, personal, rant, update | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Beth yffach S4C? | WTF S4C?…

[cy] Gyfeillion, mae’r hen bwnc llosg ‘S4C’ yn ôl unwaith eto. Dwi ‘di gwneud sawl cynnig ar fyrdd i ddiweddaru’r sianel, dwi di gael sylwadau da a drwg yn ôl, a hyd yn oed wedi cael sylw gan ei swyddogion … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, personal, rant, tv, web | Tagged , , , , , , | Leave a comment