Tag Archives: dyfodol

Hacio’r Iaith – Hacio beth? | Hacking what?

Ryff geid Bryn i wneud y mwyaf o’ch Hacio’r Iaith cyntaf || Bryn’s rough guide to surviving your first Hacio’r Iaith… Continue reading

Posted in comment, fun, haciaith, observations, personal, tech, Twitter, web | Tagged , , , , , , , | 4 Comments

S4C 2.0

[cy]Gyda Hacio’r Iaith 2012 ar y gorwel (3 mis o heddiw fel mae’n digwydd…), Dwi’n dechrau hel meddyliau am sesiwn fyswn i yn hoffi gwneud ar beth fysa S4C ar gyfer y genhedlaeth nesaf yn edrych fel (y rheswm am … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, personal, tech, Twitter, update | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Haciaith, S4C a’r priodas prys | Haciaith and S4C’s shotgun wedding

[cy]Wel, mae’r trefniadau ar gyfer Hacio’r Iaith 3 yn Aberystwyth yn edrych yn dda, ac mae ‘na noddwyr wedi dod ymlaen yn barod. Yr unig beth da ni angen nawr yw pobl i gynnig sesiynau ar gyfer y peth (ac … Continue reading

Posted in comment, General, haciaith, observations, personal, rant, update | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Beth yffach S4C? | WTF S4C?…

[cy] Gyfeillion, mae’r hen bwnc llosg ‘S4C’ yn ôl unwaith eto. Dwi ‘di gwneud sawl cynnig ar fyrdd i ddiweddaru’r sianel, dwi di gael sylwadau da a drwg yn ôl, a hyd yn oed wedi cael sylw gan ei swyddogion … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, personal, rant, tv, web | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Arloesol | Innovative

[cy]Mi ddaru fi darganfod neithiwr bod ‘na meddalwedd newydd wedi cael ei ryddhau gan gwmni o Sir Fôn o’r enw ‘Dysgu Gyda Sam‘. Cyfres meddalwedd sydd wedi cael ei adeiladu i helpu plant 3-6 oed dysgu Cymraeg. Sa’ chi’n dychmygu … Continue reading

Posted in comment, haciaith, observations, rant, tech, Twitter, web | Tagged , , , , , | 11 Comments